CIS (Construction Industry Scheme)

Co to jest CIS (Construction Industry Scheme)?

CIS (Construction Industry Scheme) jest systemem prawnym, który reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

Innymi słowy, jeżeli przy określonym przedsięwzięciu budowlanym, dwie firmy współpracują ze sobą jako wykonawca (Contractor) i podwykonawca (Subcontractor), muszą regulować wzajemne zobowiązania finansowe według przepisów systemu CIS.

 

CIS dotyczy prawie wszystkich przedsiębiorstw aktywnych w budownictwie – nie tylko firm stricte budowlanych. CIS obejmuje tylko i wyłącznie rozliczenia finansowe za robociznę. Koszty materiałów użytych do wykonania prac budowlanych nie są objęte systemem.

 

System został stworzony przez urząd skarbowy (HMRC), który również na bieżąco kontroluje, czy przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej, przestrzegają przepisów CIS.

 

W praktyce, system CIS nakłada szereg formalnych i finansowych obowiązków zarówno na wykonawców (Contractor) jak i podwykonawców (Subcontractor) pracujących w budownictwie.

 

Zgodnie z systemem CIS wykonawca (Contractor) płacąc podwykonawcy (Subcontractor), musi niejako „z góry” uwzględnić zobowiązania podatkowe tego ostatniego. Najczęściej oznacza to, że wykonawca (Contractor) odprowadza bezpośrednio do urzędu skarbowego (HMRC) część wynagrodzenia podwykonawcy (Subcontractor) na poczet podatku dochodowego tego ostatniego. Kwota przekazana przez wykonawcę do urzędu skarbowego (HMRC) jest zaliczkę, którą podwykonawca (Subcontractor) może rozliczyć w ramach swoich zobowiązań podatkowych.