Przy jakich pracach stosuje się system CIS?

System CIS (Construction Industry Scheme) stosuje się przy prawie wszystkich pracach budowlanych i konstrukcyjnych, prowadzonych na terytorium Wielkiej Brytanii lub w pasie brytyjskich wód terytorialnych (do 12 mil od brzegów kraju).

 

Innymi słowy, system CIS obejmuje roboty budowlane w fazie przygotowania, konstrukcji, wykończenia i remontu danego obiektu, w tym:

 • Przygotowanie placu budowy np. przez oczyszczenie lub osuszenie terenu
 • Inne prace wstępne i przygotowawcze
 • Prace ziemne
 • Prace ogrodnicze jak sadzenie drzew, jeżeli stanowią część nowego obiektu
 • Prace konstrukcyjne
 • Prace instalacyjne, w rozumieniu montażu całych systemów np. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej lub grzewczej
 • Przeróbki
 • Naprawy
 • Rozbiórki
 • Wyburzenia
 • Zewnętrzne i wewnętrzne czyszczenie budynków
 • Montaż markiz i zadaszeń
 • Prace wykończeniowe, w tym malowanie (painting and decorating), z wyłączeniem kładzenia wykładzin

Przedsiębiorstwa są zobowiązane przestrzegać zasad systemu CIS, jeżeli wykonują jakiekolwiek prace przy:

 • Obiektach stałych
 • Obiektach tymczasowych
 • Obiektach inżynierii lądowej i instalacjach.