Przy jakich pracach nie stosuje się systemu CIS?

System CIS (Construction Industry Scheme) nie stosuje się do prac, które nie są budowlane, nawet, jeżeli są wykonywane na placu budowy, przykładowo:

 • Prowadzenie stołówki lub kantyny
 • Prowadzenie hotelu lub hostelu
 • Usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Usługi medyczne
 • Usługi ochroniarskie
 • Dostarczanie wody, gazu i elektryczności na plac budowy
 • Produkcja materiałów, maszyn i urządzeń zarówno budowlanych oraz ich dostawa na plac budowy
 • Produkcja elementów do instalacji, które wchodzą w skład budynków – ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzacja i wentylacja.
 • Usługi architektów, rzeczoznawców i nadzoru budowlanego i innych konsultantów
 • Wypożyczanie rusztowań (ale bez prac przy ich montażu)
 • Prace artystyczne przy budynkach, z wyłączeniem prac służącym funkcjonalnym celom obiektu
 • Produkcja i montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych
 • Kładzenie wykładzin
 • Naprawy lub rozszerzanie istniejących instalacji np. elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej
 • Montaż siedzeń w teatrach, na stadionach i innych obiektach
 • Montaż żaluzji i okiennic
 • Montaż instalacji alarmowych, jeżeli nie stanowią integralnej części budynku
 • Prace ogrodnicze jak np. sadzenie drzew, pod warunkiem, że nie stanowią części nowego obiektu
 • Odwierty w poszukiwaniu bogactw naturalnych i prace z tym związane

CIS nie stosuje się również do następujących prac budowalnych:

 1. Finansowanych przez organizacje charytatywne (charity) lub fundusze powiernicze (trust)
 2. Finansowanych przez instytucje rządowe (governing body) lub dyrektorów szkoły prowadzonych na zlecenie lokalnych władz edukacyjnych (local education authority)
 3. Wykonywanych przez podwykonawcę (Subcontractor) we własnej nieruchomości, jeżeli wartość robót nie przekracza £1000 z wyłączeniem materiałów. W tym wypadku należy się jednak skontaktować z CIS helpline, aby uzyskać odpowiednie zwolnienie.

Przepisy CIS nie obowiązują tak zwanego wykonawcy uznanego (Deemed Contractor), czyli firmy lub organizacji spoza branży budowlanej, która w jakimkolwiek 3-letnim okresie, wydała na przedsięwzięcia budowlane, przeciętnie więcej niż jeden milion funtów rocznie, jeżeli:

 1. Prowadzi prace we własnej nieruchomości na własny użytek, czyli nie jest przeznaczona na sprzedaż lub wynajem
 2. Wartość umowy na roboty budowalne nie przekracza £1000 z wyłączeniem materiałów. W tym wypadku należy się jednak skontaktować z CIS helpline, aby uzyskać odpowiednie zwolnienie.

Jeżeli jedna umowa współpracy między wykonawcą (Contractor) i podwykonawcą (Subcontractor) obejmuje zarówno usługi, które podlegają, jak i nie podlegają zasadom CIS, wszystkie płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor), muszą być rozliczane zgodnie z zasadami CIS.

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy praca, którą wykonujesz podlega przepisom CIS, skontaktuj się z infolinią CIS  lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.