Kto jest podwykonawcą (Subcontractor) według systemu CIS?

Ogólne definicja

Według CIS podwykonawcą (Subcontractor) jest każda firma, organizacja lub instytucja publiczna, która wykonuje odpłatnie prace budowlane na zlecenie wykonawcy (Contractor).

 

 

Podwykonawca (Subcontractor) jako niezależna firma, sam decyduje jak wykonać zlecenie wykonawcy (Contractor). W tym celu może:

  1. Wykonać zlecenie własnymi środkami, lub
  2. Zlecić wykonanie prac innemu przedsiębiorstwu. W takiej sytuacji, jest równocześnie podwykonawcą (Subcontractor) i wykonawcą (Contractor).

Podwykonawcami (Subcontractor) w systemie CIS, są:

  • Wszystkie firmy, to znaczy osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki cywilne (Partnership), spółki z o. o. (Ltd) i spółki akcyjne (Plc), które wykonują prace w branży budowlanej na zlecenie wykonawcy (Contractor).
  • Firmy, które dostarczają siły roboczej dla branży budowlanej, jak agencje i biura pracy (Labour Agency, Staff Bureaux) oraz organizatorzy brygad roboczych (Gangmaster). Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą być również wykonawcami (Contractor).
  • Przedsiębiorstwa spoza Wielkiej Brytanii, które prowadzą prace budowlane na terenie Zjednoczonego Królestwa lub w pasie jego wód terytorialnych (do 12 mil od brzegu) na zlecenie wykonawcy (Contractor).
  • Lokalne urzędy i publiczne instytucje, które prowadzą prace budowlane dla osób trzecich.

Umowa między podwykonawcą (Subcontractor) i wykonawcą (Contractor) nie może być w żadnym wypadku umową zatrudnienia pracobiorcy (Contract of Service). Zgodnie z zasadami CIS podwykonawca (Subcontractor) nie może pracować w charakterze pracobiorcy (Employee).

Agencja pracy (Labour Agency) jako podwykonawca (Subcontractor)

Agencja pracy (Labour Agency), która dostarcza pracowników wykonawcy (Contractor)

  1. Jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli pracownicy pracują w ramach umowy ze swoją agencją pracy (Labour Agency). W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi zastosować zasady CIS, w momencie płatności na rzecz agencji pracy (Labour Agency).
  2. Nie jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli jej rola sprowadza się jedynie do zaprezentowania potencjalnego pracownika, który później pracuje na podstawie oddzielnej umowy z wykonawcą (Contractor).

Jeżeli nie jesteś pewny, czy według przepisów CIS jako agencja pracy (Labour Agency), jesteś podwykonawcą (Subcontractor) skontaktuj się z infolinią CIS lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Brygada robocza (Gang) jako podwykonawca (Subcontractor)

Brygada robocza (Gang), która wykonuje prace na zlecenie wykonawcy (Contractor)

  1. Jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli wykonawca (Contractor) płaci całej brygadzie, a nie jej poszczególnym członkom. W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi zastosować zasady CIS, w momencie płatności na rzecz brygady roboczej (Gang). Wykonawca nie jest natomiast zobowiązany do nadzorowania rozliczeń między organizatorem (Gangmaster, Gangleader) i innymi członkami brygady roboczej (Gang).
  2. Nie jest podwykonawcą, jeżeli wykonawca (Contractor) płaci osobno każdemu członkowi brygady roboczej (Gang). W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi jednak, każdego członka brygady roboczej rozliczać jak podwykonawcę (Subcontractor) według zasad CIS lub jak pracownika (Employee) według zasad systemu PAYE (Paye As You Earn – płatność przy wypłacie).

Jeżeli nie jesteś pewny, czy według przepisów CIS jako brygada robocza (Gang) lub jej członek, jesteś podwykonawcą (Subcontractor) skontaktuj się z infolinią CIS lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.