Rejestracja podwykonawcy (Subcontractor) w urzędzie skarbowym (HMRC)

Podwykonawca (Subcontractor) powinien zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC) na potrzeby systemu CIS (Construction Industry Scheme), zanim wystawi pierwszą fakturę dla wykonawcy (Contractor).

 

Wprawdzie rejestracja w systemie CIS nie jest obowiązkowa, ale podwykonawca (Subcontractor) niezarejestrowany, pracuje na gorszych warunkach finansowych niż zarejestrowany.

 

Podstawowa różnica polega na tym, że:

  • wykonawca (Contractor) odprowadza do urzędu skarbowego (HMRC) 20% wartości faktury podwykonawcy zarejestrowanego,
  • w porównaniu do 30% podwykonawcy niezarejestrowanego w systemie CIS.

Zaliczka potrącana przez wykonawcę (Contractor) z każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor), jest przeznaczona na zobowiązania podwykonawcy (Subcontractor) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczeń społecznych (NIC).

 

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, podwykonawca (Subcontractor) może rozliczyć zaliczki w ramach swojej deklaracji podatkowej (Tax Return). Jeżeli zaliczki przewyższają faktyczne zobowiązania podwykonawcy (Subcontractor) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczeń społecznych (NIC), urząd skarbowy (HMRC) zwraca nadpłaconą kwotę.

 

Aby zarejestrować się jako podwykonawca (Subcontractor), należy skontaktować się z urzędem skarbowym (HMRC). Rejestrację można również zlecić Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

 

Urząd skarbowy (HMRC) może zażądać od rejestrującego się podwykonawcy (Subcontractor) dokumentów potwierdzających jego tożsamość.

 

Urząd skarbowy (HMRC) potwierdza pisemnie rejestrację i informuje podwykonawcę (Subcontractor), jakie dane powinien przekazać wykonawcy (Contractor), w momencie rozpoczęcia współpracy.