Rejestracja wykonawcy (Contractor) w urzędzie skarbowym (HMRC)

Każdy wykonawca (Contractor) musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC) na potrzeby systemu CIS (Construction Industry Scheme), przed zawarciem umowy z pierwszym podwykonawcą (Subcontractor).
W tym celu, wykonawca (Contractor) powinien skontaktować się z urzędem skarbowym (HMRC) lub zlecić rejestrację Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.
Urząd skarbowy (HMRC) pisemnie potwierdza rejestrację i przesyła wykonawcy (Contractor) całą dokumentację oraz wszystkie informacje, konieczne do prowadzenia rozliczeń z podwykonawcami (Subcontractor) w systemie (CIS).