Jakie rodzaje firm obowiązuje system CIS?

Wszystkie przedsiębiorstwa, które wykonują jakiekolwiek prace w budownictwie jako wykonawcy (Contractor) lub podwykonawcy (Subcontractor) na terytorium Wielkiej Brytanii lub w pasie brytyjskich wód terytorialnych (do 12 mil od brzegów kraju), są prawnie zobowiązane do przestrzegania zasad systemu CIS (Construction Industry Scheme).

 

Tym samym, forma prawna firmy nie ma wpływu na obowiązek i zakres przestrzegania przepisów systemu CIS, które w jednakowym stopniu stosuje się do:

  • Osób samozatrudnionych (Self-employed)
  • Spółek cywilnych (Partnership)
  • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited)
  • Spółek akcyjnych (Public Limited Company).

System CIS obowiązuje również wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne, które wykonują jakiekolwiek prace budowlane na terytorium Wielkiej Brytanii lub w pasie brytyjskich wód terytorialnych. Z kolei, brytyjskie firmy budowlane, pracujące zagranicą, nie są objęte przepisami CIS.

 

Zasady systemu CIS są obowiązujące nie tylko dla przedsiębiorstw komercyjnych, lecz również dla instytucji i organizacji niekomercyjnych (non-profit), które działają w charakterze wykonawców (Contractor) lub podwykonawców (Subcontractor) budowlanych, przykładowo:

  1. Urzędy i placówki rządowe
  2. Gminne i lokalne urzędy (Council)
  3. Inne instytucje publiczne i samorządowe

Firmy działające w ramach systemu CIS mogą być albo wykonawcami (Contractor), albo podwykonawcami (Subcontractor). Wykonawca (Contractor) na jednej budowie lub jej części, może być jednocześnie podwykonawcą (Subcontractor) na innej i odwrotnie.

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy jako firma podlegasz przepisom CIS, skontaktuj się z infolinią CIS lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.