Rozliczenia z agencją pracy (Labour Agency) jako podwykonawcą (Subcontractor)

Agencja pracy (Labour Agency), która dostarcza pracowników wykonawcy (Contractor):

  1. Jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli pracownicy pracują w ramach umowy ze swoją agencją pracy. W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi zastosować zasady CIS, w momencie płatności na rzecz agencji pracy (Labour Agency). Innymi słowy, wykonawca rozlicza się według zasad CIS z agencją pracy (Labour Agency), a nie z poszczególnymi pracownikami, których agencja pracy dostarczyła na plac budowy.
  2. Nie jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli rola agencji pracy (Labour Agency) ogranicza się jedynie do zaprezentowania potencjalnego pracownika, który później pracuje na podstawie oddzielnej umowy z wykonawcą (Contractor).
    W takim wypadku, wykonawca (Contractor) jest zobowiązany rozliczyć indywidualnie każdego zatrudnionego, którego dostarczyła agencja pracy.
    Zatrudniony może pracować jako podwykonawca (Subcontractor), czyli samodzielna firma, lub jako pracownik (Employee) w firmie wykonawcy (Contractor). W jakim charakterze dana osoba pracuje, nie jest jednak kwestią subiektywnej decyzji zainteresowanych, lecz zasad, które obowiązują między zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Jeżeli nie jesteś pewny, jak rozliczyć usługi agencji pracy (Labour Agency) skontaktuj się z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.