Rozliczenia z brygadą roboczą (Gang) jako podwykonawcą (Subcontractor)

Brygada robocza (Gang), która wykonuje prace na zlecenie wykonawcy (Contractor):

  1. Jest podwykonawcą (Subcontractor), jeżeli wykonawca (Contractor) płaci całej brygadzie, a nie jej poszczególnym członkom. W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi zastosować zasady CIS, w momencie płatności na rzecz brygady roboczej (Gangs). Wykonawca nie jest natomiast zobowiązany do nadzorowania rozliczeń między organizatorem (Gangmaster, Gangleader) i członkami brygady roboczej.
  2. Nie jest podwykonawcą, jeżeli wykonawca (Contractor) płaci osobno każdemu członkowi brygady roboczej (Gang), W takiej sytuacji, wykonawca (Contractor) musi jednak, każdego członka brygady roboczej rozliczać jak podwykonawcę (Subcontractor) według zasad CIS lub jak pracownika (Employee) własnej firmy według zasad systemu PAYE (Paye As You Earn – płatność przy wypłacie). W jakim charakterze dana osoba pracuje, nie jest jednak kwestią subiektywnej decyzji zainteresowanych, lecz zasad, które obowiązują między zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Jeżeli nie jesteś pewny, jak rozliczyć usługi brygady roboczej (Gang), skontaktuj się z Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.