Rozliczenie z urzędem jako podwykonawcą (Subcontractor)

Jeżeli podwykonawcą (Subcontractor) jest lokalny urząd lub jednostka administracji publicznej, wykonawca (Contractor) musi również przeprowadzić weryfikacje podwykonawcy, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych.

 
Pełna lista władz lokalnych i organów administracji publicznej, które posiadają status podwykonawcy (Subcontractor) zgodnie z zasadami systemu CIS, znajduje się na stronie internetowej urzędu skarbowego (HMRC).

 
Dalsze formalności w ramach systemu CIS, są również identyczne jak w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych. W momencie dokonywania płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor), którym jest lokalny urząd lub jednostka administracji publicznej, wykonawca (Contractor) powinien pobrać zaliczkę zgodnie z zasadami CIS i zawrzeć dane o płatności w swojej miesięcznej deklaracji CIS.

 
Jeżeli nie jesteś pewny, jak rozliczyć usługi urzędu lub organu administracji państwowej jako podwykonawcy, skontaktuj się z Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.