Jakie są obowiązki wykonawcy (Contractor) według CIS?

Zgodnie z systemem CIS, wykonawca (Contractor) jest zobowiązany:

  1. Zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC) na potrzeby systemu CIS (Construction Industry Scheme), przed zatrudnieniem pierwszego podwykonawcy (Subcontractor).
  2. Zweryfikować każdego podwykonawcę (Subcontractor) przed dokonaniem pierwszej płatności na jego rzecz. Innymi słowy, wykonawca (Contractor) musi sprawdzić w urzędzie skarbowym (HMRC), czy podwykonawca (Subcontractor), któremu zamierza zapłacić za wykonaną pracę, jest zarejestrowany w systemie CIS (Construction Industry Scheme) i jaką stawkę zaliczki powinien zastosować przy potrąceniach z płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor).
  3. Obliczyć, pobrać i przekazać do urzędu skarbowego (HMRC), zaliczkę z każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor). Zaliczka jest przeznaczona na zobowiązania podwykonawcy (Subcontractor) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczeń społecznych (NIC).
  4. Wypłacić podwykonawcy (Subcontractor) sumę, która pozostała po potrąceniu zaliczki.
  5. Sporządzić i przechowywać szczegółową dokumentację każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor) wraz z danymi o dokonanych potrąceniach.
  6. Sporządzać i przesyłać do urzędu skarbowego (HMRC) miesięczne deklaracje CIS, w których należy wykazać wszystkie płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor) wraz z odpowiednimi potrąceniami.
  7. Dostarczyć podwykonawcy (Subcontractor) pisemne lub elektroniczne zaświadczenie (Statement) o dokonanych potrąceniach z jego płatności.

Przeprowadzenie wszystkich formalności wynikających z obowiązków wykonawcy (Contractor), można zlecić Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.