Wyjątki od obowiązku stosowania zasad CIS przez wykonawcę (Contractor)

Główny wykonawca (Mainstream Contractor)

Urząd skarbowy (HMRC) może zwolnić głównego wykonawcę (Mainstream Contractor) z obowiązku stosowania zasad CIS, jeżeli wartość kontraktu lub wysokość płatności za zlecone prace budowlane, jest mniejsza niż £1.000, bez uwzględniania kosztów materiałów, oraz

 1. Prace budowlane są wykonywane na terenie, którego właścicielem jest podwykonawca (Subcontractor), lub
 2. Prace budowlane są wykonywane na działce rolnej, której podwykonawca (Subcontractor) jest dzierżawcą.

Przykładem takich prac, może być sytuacja, kiedy przedsiębiorstwo użyteczności publicznej położyło kanalizację i zwraca się do właściciela lub dzierżawcy działki, aby zasypał wykop na koszt wykonawcy instalacji.

 

Jeżeli główny wykonawca (Mainstream Contractor) zwraca się do urzędu skarbowego (HMRC) o zgodę na zwolnienie ze stosowania zasad CIS ze względu na powyższe okoliczności, musi dostarczyć następujące dane:

 • Opis prac, które zamierza wykonać.
 • Dane podwykonawcy (Subcontractor), który wykona prace.
 • Dane miejsca, gdzie prace zostaną wykonane.
 • Kosztorys prac.
Wykonawca uznany (Deemed Contractor)

Wykonawca uznany (Deemed Contractor) nie ma obowiązku stosować zasad CIS, jeżeli zleca i finansuje prace budowlane w obiektach, z których:

 • Sam korzysta.
 • Korzystają inne przedsiębiorstwa należące do tego samego holdingu.
 • Korzystają przedsiębiorstwa, w których wykonawca uznany (Deemed Contractor) ma połowę lub więcej udziałów.

Na powyższej zasadzie, przepisy CIS nie mają zastosowania do następujących obiektów, wykonanych przez wykonawcę uznanego (Deemed Contractor) na własne potrzeby:

 • Biur
 • Magazynów
 • Domów opieki
 • Obiektów wynajmowanych przez firmy z tego samego holdingu, co wykonawca (Contractor).

Tego rodzaju obiekty mogą być również czasowo używane przez osoby trzecie jak zespoły projektantów, księgowych lub doradców.

 

Oprócz tego, urząd skarbowy (HMRC) może zwolnić wykonawcę uznanego (Deemed Contractor) z obowiązku stosowania zasad CIS, jeżeli wartość kontraktu lub wysokość płatności za zlecone prace budowlane nie przekracza £1.000, bez uwzględniania kosztów materiałów.

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy według przepisów CIS jesteś wykonawcą (Contractor), skontaktuj się z infolinią CIS lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.