Kto nie jest wykonawcą (Contractor) według systemu CIS?

Zgodnie z zasadami CIS (Construction Industry System), wykonawcami (Contractor) nie są:

  1. Zwykłe gospodarstwa domowe i osoby indywidualne, które zlecają wykonanie prac budowlanych na własne potrzeby we własnej nieruchomości. Dotyczy to przykładowo budowy nowego domu, renowacji, remontów, napraw lub budowy przybudówek.
  2. Przedsiębiorstwa komercyjne spoza branży budowlanej, których przeciętne wydatki na prace budowlane nie przekraczały jednego miliona funtów rocznie w ciągu ostatnich trzech lat.
  3. Jednostki administracji lokalnej i rządowej, które prowadzą prace budowlane w szkołach na zlecenie lokalnych władz edukacyjnych.
  4. Organizacje i fundacje charytatywne (Charities). Jednakże system CIS muszą stosować komercyjne jednostki organizacji charytatywnych, jeżeli ich wydatki na inwestycje budowlane nie przekroczyły milion funtów rocznie, przez kolejne trzy lata.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy według przepisów CIS jesteś wykonawcą (Contractor), skontaktuj się z infolinią CIS lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.