Porównanie struktur prawnych przedsiębiorstwa

Poniższa tabela zawiera porównanie najważniejszych właściwości i zasad funkcjonowania najpopularniejszych struktur prawnych przedsiębiorstwa:

 

Samozatrudniony
(Self-employed)
Spółka cywilna (General Partnership) Spółka z o. o. (Limited)
Kto może założyć przedsiębiorstwo? Każda pełnoletnia osoba żyjąca na stale w Wielkiej Brytanii. Musi posiadać numer ubezpieczenia społecznego (NI). Dwie lub więcej osób samozatrudnionych (Self-Employed), spółek z o. o. (Ltd), spółek cywilnych z o. o. (LLP) – w dowolny układzie Jedna lub więcej osób fizycznych/i lub prawnych (spółek). Założycielami (udziałowcami) spółki z o. o. (Ltd) mogą być również obcokrajowcy.
Wymagany pisemny statut lub umowa przedsiębiorstwa? Nie. Nie, ale zalecana umowa spółki cywilnej, która regulowałaby prawa i obowiązki partnerów. Tak. Konieczny akt założycielski spółki (Memorandum of Association) i statut spółki (Articles of Association)
Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną niezależną od właścicieli? Nie. Samozatrudniony całym swoim majątkiem odpowiada za zobowiązania swojego przedsiębiorstwa. Nie. Właściciele (partnerzy) całym swoim majątkiem odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa. Tak. Właściciele (udziałowcy) odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Ich osobisty majątek jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli spółki.
Źródło finansowania przedsiębiorstwa Środki własne samozatrudnionego (Self-employed) i pożyczki Środki własne partnerów i pożyczki Środki własne udziałowców (Shareholders), inwestowane w zamian za udziały w spółce. Pożyczki. Zysk netto spółki.
Nazwa przedsiębiorstwa Imię i nazwisko samozatrudnionego lub wybrana nazwa handlowa Imiona i nazwiska partnerów lub wybrana nazwa handlowa Wybrana nazwa handlowa plus określenie “Ltd”
Wymagana rejestracja w rejestrze spółek (Companies House)? Nie Nie Tak. Przesłanie do rejestru spółek odpowiedniego formularza, aktu założycielskiego spółki (Memorandum of Association) i ewentualnie statutu spółki (Articles of Association)
Wymagana rejestracja w urzędzie skarbowym (HMRC)? Tak, na potrzeby podatku dochodowego (Income Tax) i składki ubezpieczenia społecznego (NIC) Tak, na potrzeby deklaracji podatkowej (Tax Return) Tak, na potrzeby podatku od osób prawnych (Corporation Tax)
Inne formalne wymogi przy rejestracji przedsiębiorstwa? Nie Nie Tak. Spółka z o. o. (Limited) musi posiadać przynajmniej jednego dyrektora (Company Director), który jest osobą fizyczną.
Deklaracja podatkowa z tytułu podatku dochodowego? Tak. Samozatrudniony składa deklarację (Tax Return), w której rozlicza wszystkie swoje dochody, w tym z działalności gospodarczej. Tak. Spółka cywilna składa własną deklarację podatkową.
Oprócz tego, partnerzy składają swoje własne deklaracje podatkowe.
Spółka z o. o. (Ltd) składa własną deklarację podatkową.
Oprócz tego, udziałowcy składają własne deklaracje podatkowe.
Podatek dochodowy? Tak. Podatek dochodowy (Income Tax) płaci samozatrudniony ze wszystkich swoich dochodów, w tym z działalności gospodarczej. Nie. Spółka cywilna nie płaci podatku. Zysk spółki cywilnej jest dzielony między jej partnerów, którzy uwzględniają go we własnych rozliczeniach podatkowych. Tak, spółka z o. o. (Ltd) płaci własny podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax).
Oprócz tego, udziałowcy we własnym zakresie, płacą podatek od dywidendy (dywidend tax) z zysków uzyskanych ze spółki z o. o.
Składka na ubezpieczenie społeczne (NIC)? Tak. Samozatrudniony płaci składkę. Spółka cywilna nie płaci składki. Składkę płacą partnerzy we własnym zakresie. Nie dotyczy spółki z o. o.
Obowiązkowa księgowość? Tak Tak Tak
Prawo do zatrudniania pracowników? Tak Tak Tak
Rozliczenia pracowników w systemie PAYE Obowiązuje wszystkich pracodawców, niezależnie od struktury prawnej przedsiębiorstwa.
Podatek VAT Przepisy są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich struktury prawnej.
System CIS (Construction Industry Scheme) Obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa branży budowlanej, niezależnie od ich struktury prawnej.
Inne formalności? Nie Nie Tak, obowiązek składania rocznego sprawozdania spółki (Annual Return) i rocznego bilansu spółki (Accounts) w rejestrze spółek (Companies House)

 

Capital Business Links Ltd stoi do dyspozycji przedsiębiorców na każdym etapie organizacji i funkcjonowania firmy. Doradzamy przy wyborze prawnej struktury przedsiębiorstwa, przed rozpoczęcie działalności gospodarczej. Załatwiamy procedury rejestracyjne nowej firmy. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, podatkowe i związane z rozliczeniami pracowniczymi (Payroll).
Szczegółową ofertę na nasze usługi można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.