Ubezpieczenia społeczne (National Insurance)

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN)

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), który składa się z dziewięciu liter i liczb, na przykład DQ123456A. Jest to indywidualny numerem konta ubezpieczonego. Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) przyznawany jest na całe życie.

 

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) można znaleźć na kartach lub pismach wysyłanych przez placówki Ubezpieczenia Społecznego (Social Security), jak również na dokumentach wydanych przez urząd skarbowy (HMRC) oraz paskach wypłat (payslip) i formularzach pracowniczych P45 i P60.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej bez numeru ubezpieczenia społecznego jest praktycznie niemożliwe. Dotyczy to szczególnie osób samozatrudnionych (self-employed). Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) pozwala bowiem przypisać konkretnej osobie, płacone przez nią podatki i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance Contributions).

 

NIN jest wymagany w kontaktach z:

  1. Urzędem skarbowym (HMRC)
  2. Departamentem pracy i rent (Department for Work and Pensions) np. przy obliczaniu wielkości państwowej emerytury lub renty inwalidzkiej
  3. Pracodawcą, jeżeli przedsiębiorca jest równocześnie pracownikiem
  4. Lokalnym władzami (Council) np. przy staraniach o wszelkiego rodzaju zasiłki
  5. Bankiem, jeżeli przedsiębiorca zamierza otworzyć Indywidualny Rachunek Oszczędnościowy (ISA).

Numer ubezpieczenia społecznego otrzymuje się automatycznie przed ukończeniem 18-go roku życia, jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i jego rodzice lub opiekunowie otrzymują zasiłek rodzinny (Child Benefit).

 

Obcokrajowcy, którzy zamierzają na stałe osiedlić się w Zjednoczonym Królestwie muszą indywidualnie starać się o numer ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku, nie jest on przyznawany automatycznie.

 

Jeżeli ktoś nie posiada numeru ubezpieczenia społecznego powinien niezwłocznie skontaktować się z rejestracją ubezpieczenia społecznego lub z naszym biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.