Zwolnienia ze składki na ubezpieczenie społeczne (NIC)

Jeżeli samozatrudniony (self-employed), spodziewa się, że jego zysk w danym roku podatkowym będzie niski, może złożyć wniosek w urzędzie skarbowym (HMRC) o zwolnienie z opłat na ubezpieczenia społeczne klasy 2 (National Insurance Contribution Class 2). W roku podatkowym 2014/2015, jest to możliwe, jeżeli zysk samozatrudnionego nie przekroczy £5.885. Urząd skarbowy (HMRC) wyraża zgodę na zwolnienie z opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, wydając odpowiednie zaświadczenie (Small Earnings Exception).

 

Po otrzymaniu decyzji urzędu, samozatrudniony nie musi płacić składki klasy 2, która w roku podatkowym 2014/2015 wynosi £2.75 tygodniowo. Należy przy tym pamiętać, że lata, w których składka nie jest odprowadzana do urzędu skarbowego (HMRC), nie zaliczają się do państwowej emerytury (State Pension).

 

Składki klasy 2 z tytułu ubezpieczeń społecznych nie płacą również osoby samozatrudnione, które otrzymują:

  • Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance).
  • Zasiłek macierzyński (Maternity Allowance).
  • Zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance) lub zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Unemployability Supplement Allowance) w związku z zasiłkiem dla osób, które uległy wypadkowi w pracy (Industrial Injuries Benefit) lub zasiłkiem dla inwalidów wojennych (War Disablement Benefit).

Również osoby niezdolne do pracy nawet, jeżeli nie otrzymują żadnego zasiłku oraz przewlekle chore mogą zwrócić się do departamentu pracy i rent (Department for Work and Pensions) z podaniem o zwolnienie ze składki na świadczenia socjalne. Jest to możliwe pod warunkiem, że choroba nie trwała krócej niż tydzień czasu. Samozatrudnione kobiety zamężne i wdowy, które są uprawnione do zmniejszonej składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, nie płacą składki klasy 2.

 

Oprócz tego, urząd skarbowy (HMRC) stworzył specjalny serwis – Business Payment Support Service (BPSS), do pomocy przedsiębiorcom, którzy mają kłopoty z płaceniem składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków lub innych opłat. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, należy z tej możliwości skorzystać.

 

Samozatrudnieni, którzy uważają, że są uprawnieni do zwolnienia z opłat na ubezpieczenia społeczne lub mają jakiekolwiek kłopoty z płaceniem składek socjalnych powinni jak najszybciej skontaktować się z naszym biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email. Wbrew pozorom, ugoda z urzędem skarbowym (HMRC) nie jest trudna i nasi specjaliści potrafią w takich sytuacjach wynegocjować bardzo dobre warunki.