Formalności po rejestracji samozatrudnienia

Po rejestracji w urzędzie skarbowym (HMRC) samozatrudniony (self-employed) może legalnie prowadzić działalność gospodarczą. W większości przypadków, nie musi spełnić żadnych innych wymogów.

 

Tylko w nielicznych wypadkach, ze względu na specyfikę biznesu, samozatrudniony powinien uzyskać dodatkowe pozwolenia lub licencje, w tym:

 • Zgody władz miejskich lub gminnych (council) na oferowanie określonych usług lub towarów. Dotyczy to np. prowadzenia restauracji, przedszkola lub handlu ulicznego.
 • Zatwierdzeń projektów budowalnych (planning permission), jeżeli prowadzenie biznesu wymaga przebudowy istniejącej infrastruktury budowlanej.
 • Zgody na zmiany w umowie najmu lokalu użytkowego, jeżeli istniejąca umowa nie zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej.

W zależności od rozwoju i struktury przedsiębiorstwa, samozatrudniony może być zobowiązany do rejestracji jako: 

 • pracodawca (employer), jeżeli zatrudni pracownika;
 • wykonawca (contractor) lub podwykonawca (subcontractor) budowlany w systemie CIS (Construction Industry Scheme);
 • podatnik VAT, jeżeli obroty firmy w ostatnich 12 miesiącach przekroczyły 81 tys. funtów;

Oprócz tego, samozatrudniony jest zobowiązany:

 • prowadzić księgowość;
 • sporządzać coroczną deklarację podatkową (tax return) na potrzeby podatku dochodowego;
 • odprowadzać składkę z tytułu ubezpieczeń społecznych (National Insurance Contribution);
 • składać deklaracje podatku VAT, jeżeli jest podatnikiem VAT.

Kompleksową obsługę powyższych formalności można zlecić Capital Business Links Ltd. W tym celu należy skontaktować się z naszym biurem.

ADRESY I TELEFONY
 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 99 44