Nazwa firmy i papier firmowy samozatrudnionego

Samozatrudniony (self-employed) może prowadzić działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem lub dowolną nazwą handlową (business name). Formalnie, nie ma więc przeszkód, aby samozatrudniony nazwał swoje przedsiębiorstwo według własnego uznania, uwzględniając przy tym względy marketingowe i oczekiwania potencjalnych klientów.

 

W przypadku nazwy handlowej (biznes name), przedsiębiorca nie może wybrać określenia, które jest:

 • w jego regionie już używane przez innego samozatrudnionego,
 • zarejestrowane w rejestrze firm (Companies House) jako nazwa spółki z o. o. (ltd),
 • zarejestrowane jako marka lub znak towarowy.

Oprócz powyższych zastrzeżeń, nazwa handlowa (business name) nie może zawierać:

 • obraźliwych słów i zwrotów,
 • sformułowań w rodzaju: public limited company, limited liability partnership i odpowiednich skrótów (PLC, LLP, LTD), ponieważ sugerowałoby to, że przedsiębiorstwo samozatrudnionego ma inną osobowość prawną niż w rzeczywistości,
 • słów wrażliwych (sensitive words) przykładowo „Bank”, „Charity”, „Health Centre” „Governmental”, „Royal”, „British”, „National”. „International”, które sugerowałyby odmienny od faktycznego zakres działalności lub znaczenia przedsiębiorstwa samozatrudnionego. Użycie słów wrażliwych wymaga specjalnego zezwolenia.

Nagłówek papieru firmowego oraz inne druki i dokumenty samozatrudnionego, jak np. zamówienia, faktury i pokwitowania, powinny zawierać następujące dane:

 • Nazwę handlową przedsiębiorstwa (business name), jeżeli jest używana,
 • Imię i nazwisko samozatrudnionego,
 • Oficjalny adres przedsiębiorstwa (business address), wraz z numerem telefonu, adresem email, linkiem do strony internetowej itp.
 • Numer VAT, jeżeli firma jest podatnikiem VAT.

Z praktycznych względów warto również umieścić numer konta bankowego w stopce papieru firmowego.

 

Capital Business Links Ltd. służy pomocą we wszelkich formalnościach związany z wyborem i weryfikacją nazwy przedsiębiorstwa.

ADRESY I TELEFONY
 • Capital Business Links Ltd
  28-29 The Broadway
  Ealing, London W5 2NP
  Telefon: 0208 567 99 44