Opodatkowanie samozatrudnionego

Samozatrudniony (self-employed) musi po zakończeniu każdego roku podatkowego sporządzić deklarację podatku dochodowego (Tax Return). W tym celu, po zgłoszeniu działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (HMRC), otrzymuje indywidualny numer podatkowy (UTR: Unique Taxpayer Reference), który powinien podać w deklaracji.
Deklarację podatku dochodowego samozatrudniony musi złożyć w urzędzie skarbowym (HMRC) nawet, jeżeli w danym roku podatkowym nie prowadził działalności gospodarczej (tzw. deklaracja zerowa).

Jakie są korzyści wynikające z działalności jako osoba samozatrudniona w Anglii?

Aby sporządzić deklarację podatku dochodowego (Tax Return) i rozliczyć ewentualny podatek dochodowy (Income Tax) należy:

  1. Obliczyć zysk przedsiębiorstwa na podstawie dokumentacji księgowej. Zysk z działalności gospodarczej jest różnicą między dochodami ze sprzedaży towarów i usług z jednej strony i poniesionymi w związku z tym kosztami z drugiej.
  2. Obliczyć podstawę opodatkowania, ponieważ samozatrudniony nie płaci oddzielnego podatku z zysków swojego przedsiębiorstwa, lecz z wszystkich dochodów uzyskanych w roku podatkowego. Tym samym, aby obliczyć podstawę opodatkowania, samozatrudniony musi zysk z samodzielnej działalności gospodarczej dodać do swoich pozostałych dochodów np. pensji (salaries and wages), jeżeli jest jednocześnie pracobiorcą, czynszów (rent), dywidend (dividend) i odsetek z oszczędności. Dopiero suma wszystkich dochodów samozatrudnionego tworzy podstawę opodatkowania z tytułu podatku dochodowego.
  3. Sporządzić deklarację podatku dochodowego (Tax Return), czyli wypełnić odpowiedni formularz, który w określonym terminie należy złożyć w urzędzie skarbowym (HMRC). Deklaracja podatkowa służy do obliczenia wysokości podatku dochodowego (Income Tax), przy uwzględnieniu uzyskanych dochodów (income), kwoty wolnej od podatku (tax allowance) i aktualnych stawek podatku dochodowego (income tax rates).
  4. Złożyć deklarację podatkową w urzędzie skarbowym (HMRC) po upływie roku podatkowego, który kończy się 5 kwietnia. Deklarację podatku dochodowego (Tax Self Assessment) można składać w formie papierowej do 31 października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok podatkowy, a w formie elektronicznej do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
  5. Zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli z deklaracji podatkowej (Tax Self Assessment)  wynika, że samozatrudniony powinien odprowadzić podatek do urzędu skarbowego (HMRC), musi to uczynić do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, po zakończeniu roku podatkowego.
  6. Potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego. Po złożeniu deklaracji podatku dochodowego i zapłaceniu ewentualnych należności, urząd skarbowy (HMRC) potwierdza w formie pisemnej (Tax Calculation) rozliczenie podatku dochodowego na dany rok podatkowy.

Capital Business Links Ltd. od lat specjalizuje się w rozliczeniach podatku dochodowego samozatrudnionych. Obliczamy zysk z działalności gospodarczej i podstawę opodatkowania oraz sporządzamy deklarację podatku dochodowego. Tym samym, zlecając nam obsługę podatkową, samozatrudniony może być pewnym, że otrzyma kompleksowy i profesjonalny serwis. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.