Podatek od przedsiębiorstw (Business Rate) i akcyza

W większości przypadków, samozatrudniony (self-employed) musi jedynie rozliczyć i zapłacić podatek dochodowy (Income Tax) oraz składkę klasy 2 i 4 na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution). Jeżeli jednak używa pomieszczeń przemysłowych, usługowych lub handlowych (nie-mieszkalnych) do prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązany również do płacenia gminnego podatku od przedsiębiorstw (Business Rate).

 

Gminny podatek od przedsiębiorstw jest odpowiednikiem podatku od nieruchomości mieszkalnych (Council Tax). Podatek trafia do lokalnych władz dzielnicy, z przeznaczeniem na utrzymanie służb publicznych, jak na przykład policji.

 

Gminny podatek od przedsiębiorstw oblicza się podobnie jak gminny podatek od nieruchomości mieszkalnych (Council Tax). Na zlecenie władz lokalnych, agencja wyceny VOA (Valuation Office Agency) co pięć lat, szacuje wartość nieruchomości przemysłowych, handlowych i usługowych na potrzeby podatku. Wycena opiera się na wartości rynkowej danej nieruchomości.

 

Tym samym, wysokość gminnego podatku od przedsiębiorstw (Business Rate) zależy od:

  • Lokalizacji nieruchomości przemysłowej, usługowej lub handlowej (nie-mieszkalnej)
  • Wartości nieruchomości, w której samozatrudniony (Self-employed) prowadzi działalność gospodarczą
  • Powierzchni, którą samozatrudniony (Self-employed) wynajmuje na potrzeby swojego przedsiębiorstwa.

Gminny podatek od przedsiębiorstw (Business Rate) płaci się na takich samych zasadach jak gminny podatek od nieruchomości mieszkalnych (Council Tax). W marcu lub kwietniu każdego roku, władze gminy (Council) przesyłają użytkownikowi danego lokalu, rachunek na podatek od przedsiębiorstw (Business Rate), który zazwyczaj należy zapłacić w dziesięciu równych ratach.

 

Samozatrudniony (Self-employed) może być zobowiązany do płacenia specyficznych podatków na określone towary i usługi, jeżeli prowadzi działalność w branży, gdzie tego rodzaju obciążenia obowiązują.

 

Najpopularniejszym przykładem tego rodzaju zobowiązań są:

  • Opłaty akcyzowe (Tobacco & Alkohol Duty), które obowiązują w handlu alkoholem i wyrobami tytoniowymi, oraz
  • Podatek od gier hazardowych (Betting & Gaming Duty).