Podatek VAT

Samozatrudniony (self-employed) podlega wszystkim przepisom dotyczącym podatku VAT (podatku od sprzedaży towaru i usług). Oznacza to, że:

  • Musi zarejestrować się jako podatnik VAT w urzędzie skarbowym (HMRC), jeżeli sprzedaż jego przedsiębiorstwa w ostatnich 12 miesiącach (nie mylić z rokiem kalendarzowym lub podatkowym) przekroczyła £81,000. Poziom sprzedaży dla obowiązkowej rejestracji VAT zwiększa się nieznacznie każdego roku.
  • Powinien zarejestrować się jako podatnik VAT już w momencie, kiedy może przewidzieć, że jego sprzedaż będzie większa niż poziom obowiązkowej rejestracji VAT.
  • Może dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT w każdej chwili, jeżeli przykładowo jest to korzystne dla jego przedsiębiorstwa.

W momencie rejestracji VAT, samozatrudniony musi wybrać jeden ze schematów rozliczania podatku VAT (VAT accounting scheme). Ten wybór ma zasadniczy wpływ na wysokość i częstotliwość płacenia podatku VAT. Najczęściej wybiera się standardowy sposób rozliczania podatku VAT, ale jeżeli roczny obrót przedsiębiorstwa samozatrudnionego nie przekracza £150.000, można zdecydować się na ryczałtowy (uproszczony) schemat dla podatku VAT (Flat Rate Scheme). Wybór schematu rozliczania VAT ma istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa, dlatego przed podjęciem decyzji, najlepiej skontaktować się z fachowcem w rodzaju naszego biura księgowego Capital Business Links Ltd.

 

Rejestracja VAT pociąga za sobą określone obowiązki, ale daje również wymierne korzyści, i tak:

  1. Tylko podatnik VAT ma prawo i obowiązek wystawiać faktury VAT z wyszczególnionym podatkiem VAT, naliczonym na wartość netto sprzedaży zgodnie z obowiązującą stawką VAT (obecnie 20%). Niektórzy partnerzy handlowi wymagają faktur VAT. Zdarza się to bardzo często w obrocie międzynarodowym.
  2. Podatnik VAT musi rozliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego (HMRC) podatek VAT otrzymany od partnerów handlowych. Przy tym, tylko podatnik VAT może pomniejszyć podatek VAT należny urzędowi skarbowemu o podatek VAT, który sam zapłacił swoim dostawcom i posiada na to faktury VAT. Jeżeli podatek nadpłacony dostawcom przekracza podatek należny, wtedy urząd podatkowy (HMRC) zwraca różnicę podatnikowi.
  3. Podatnik VAT musi sporządzić kwartalną deklarację VAT (VAT Tax Return), wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej urzędu skarbowego (HMRC) oraz ewentualnie odprowadzić należny podatek.

Rejestracja, ewidencja i rozliczenie podatku VAT są zazwyczaj skomplikowane i pracochłonne, dlatego większość samozatrudnionych korzysta w tej materii z usług specjalistów. Capital Business Links Ltd. zapewnia całościową obsługę podatku VAT i co najważniejsze fachową poradę w tej kwestii. Więcej informacji na temat naszych usług związanych z VAT można uzyskać pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.