Rejestracja samozatrudnienia

Rejestracja samozatrudnienia w urzędzie skarbowym (HMRC) jest obowiązkowa, dlatego należy ją przeprowadzić przed lub niezwłocznie po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Rejestracja pozwala samozatrudnionemu rozliczać dwa podstawowe zobowiązania wobec skarbu państwa: podatek dochodowy (Income Tax) i składkę z tytułu ubezpieczeń społecznych (National Insurance Contribution), Samozatrudniony może zarejestrować się telefonicznie, online, listownie lub korzystając z usług naszego biura księgowego. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Ile trwa założenie samozatrudnienia w UK?

Do rejestracji samozatrudnienia nie potrzeba żadnych dokumentów poświadczający umiejętności, wykształcenie, majątek lub okres pobytu w Wielkiej Brytanii. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza, w którym należy podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko samozatrudnionego
  • Aktualny adres zamieszkania
  • Numer ubezpieczenia społecznego (NIN: National Insurance Number), złożony z 9 liter i liczb, przykładowo DQ123456A. NIN jest indywidualnym numerem konta ubezpieczonego, przyznawanym na całe życie przez brytyjskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (Department for Work and Pensions). Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) pozwala przypisać każdej osobie, płacone przez nią podatki i składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contributions).
  • Datę urodzenia
  • Telefon kontaktowy
  • Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
  • Oficjalny adres przedsiębiorstwa (Business Address), który nie musi być identyczny z miejscem pracy, przykładowo adresem sklepu, restauracji lub warsztatu.
  • Telefon firmowy
  • Indywidualnym numer podatkowy (UTR: Unique Tax Reference), który samozatrudniony może posiadać, jeżeli w przeszłości składał deklarację podatkową (Tax Return) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. UTR przydziela urząd skarbowy (HMRC).

W większości wypadków, rejestracja w urzędzie skarbowym jest jedynym formalnym wymogiem, który samozatrudniony (self-employed) musi spełnić, aby prowadzić działalność gospodarczą.