Samozatrudnienie czy zatrudnienie?

Czasami trudno odróżnić samozatrudnienie (self-employment), czyli prowadzenie działalności gospodarczej na własne ryzyko, od zatrudnienia (employment), czyli pracy za wynagrodzenie dla danego pracodawcy. Ta różnica jest ważna, szczególnie dla urzędu skarbowego (HMRC), ponieważ decyduje o wysokości podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution).

 

Stąd zdarza się, że urząd skarbowy (HMRC) kwestionuje samozatrudnienie, uznając je za pozorne i służące jedynie zaniżeniu podatków i opłat na ubezpieczenia społeczne, jeżeli samozatrudniony przez długi okres czasu pracuje dla tego samego zleceniodawcy.  Dzieje się tak,  ponieważ w jakim charakterze – samozatrudniony (self-employed) lub zatrudniony (employed) – dana osoba pracuje, nie jest przedmiotem subiektywnego wyboru, lecz obiektywnych okoliczności, w tym przede wszystko od tego, czy ktoś wykonuje:

 1. Umowę o pracę (Contract of Service) – wtedy mamy do czynienia z pracownikiem (Employee), czy
 2. Umowę na pracę (Contract for Service) – wtedy mamy do czynienia z samozatrudnionym (Self-employed).

Jeżeli odpowiedź na wszystkie poniższe brzmi „tak”, dane osoba jest faktycznie pracownikiem (Employee), który pracuje w oparciu o umowę o pracę (Contract of Service):

 • Czy wykonujesz pracę sam, bez zatrudniania innych osób?
 • Czy ktoś w każdej chwili, może Ci nakazać, co, gdzie i kiedy masz robić?
 • Czy ktoś w każdej chwili, może Cię wyznaczyć do innego zadania?
 • Czy musisz przepracować dziennie lub tygodniowo określoną ilość godzin?
 • Czy otrzymujesz wynagrodzenie według stawki godzinnej, tygodniowej lub miesięcznej?
 • Czy otrzymujesz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Z kolei, jeżeli odpowiedź na wszystkie poniższe pytania brzmi „tak”, dana osoba jest samozatrudnionym (self-employed), który pracuje samodzielnie, w oparciu o umowę na pracę (Contract for Service):

 • Czy na własny koszt możesz zatrudnić kogokolwiek, aby wykonał powierzone Ci zadanie lub pomógł Ci w pracy?
 • Czy ryzykujesz własne pieniądze, wykonując zlecenie?
 • Czy do pracy używasz własnych maszyn, urządzeń i innego wyposażenia?
 • Czy zgodziłeś się wykonać określone zadanie za ustaloną z góry cenę, niezależnie od tego, ile będzie to trwało?
 • Czy sam decydujesz, jak należy zorganizować pracę, czyli co, gdzie, kiedy i jak robić, aby wykonać zlecenie?
 • Czy regularnie pracujesz dla różnych zleceniodawców?
 • Czy musisz poprawiać niedociągnięcia we własny zakresie i na własny koszt?

We wszystkich formalnych sprawach zawiązanych z samozatrudnieniem i zatrudnieniem można zwracać się o poradę do Capital Business Links Ltd., kontaktując się z naszymi specjalistami pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.