Samozatrudniony w budownictwie

Samozatrudniony (self-employed), który wykonuje (Subcontractor) lub zleca (Contractor) prace w branży budowlanej musi zarejestrować się w systemie CIS (Construction Industry Scheme) prowadzonym przez urząd skarbowy (HRMC). Jest to wymóg specyficzny dla budownictwa i obowiązuje wszystkie firmy – zarówno budowlane jak i spoza branży  – stale lub sporadycznie czynne w tej gałęzi gospodarki.

 

Ogólnie, przepisy CIS regulują sposób rozliczeń między wykonawcą danego obiektu, a jego podwykonawcami. System pozwala urzędowi skarbowemu (HMRC) na bieżąco kontrolować, czy firmy współpracujące w ramach jednego przedsięwzięcia, przestrzegają harmonogramu i zasad rozliczeń wzajemnych i z fiskusem.

 

System CIS jest rygorystyczny i szczelny. Obowiązuje dla wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych i konstrukcyjnych w Wielkiej Brytanii. CIS obejmuje wszystkie rodzaje prac budowlanych od przygotowania placu budowy do wykończenia wnętrza budynku. Tym samym, samozatrudniony jest zobowiązany do rejestracji w systemie CIS, niezależnie od tego, jakie i w jakim rozmiarze wykonuje prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, remontowe lub wykończeniowe.

 

Według CIS, wykonawcą (Contractor) jest każdy samozatrudniony, który zawarł ustną lub pisemną umowę z podwykonawcą (Subcontractor) na wykonanie określonych prac budowlanych. Z kolei, podwykonawcą (Subcontractor) jest każdy samozatrudniony, który wykonuje prace na zlecenie wykonawcy (Contractor). Samozatrudniony może być jednocześnie wykonawcą i podwykonawcą – nawet na tej samej budowie.

 

Rozliczenia i formalności narzucone przez system CIS bywają praco- i czasochłonne, dlatego wielu samozatrudnionych budowlańców korzysta z usług profesjonalnych biur księgowych jak Capital Business Links Ltd. Więcej informacji na temat naszych usług związanych z CIS można uzyskać pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.