Samozatrudniony jako pracodawca

Samozatrudniony (self-employed) może w każdej chwili zatrudnić pracowników (employee) na tych samych zasadach, co spółki kapitałowe.

 

Jako pracodawca, samozatrudniony jest zobowiązany do:

  • Rejestracji w urzędzie skarbowym (HMRC) przed zatrudnieniem pierwszego pracownika
  • Zawarcia z pracownikiem umowy o pracę
  • Wypłacania pracownikowi pensji (salary) lub wynagrodzenia (wage), zgodnie z umową o pracę.
  • Prowadzenia rozrachunków z pracownikiem (payroll) zgodnie z systemem PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). PAYE jest systemem stosowanym przez urząd skarbowy (HMRC) do ściągania podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee).
  • Przekazywania urzędowi skarbowemu (HMRC) zaliczek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne pracownika.
  • Odprowadzania składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (NIC), jeżeli oprócz regularnego wynagrodzenia, zapewnia pracownikowi dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne (benefits).
  • Przekazywania pracownikowi odpowiedniej dokumentacji (Payslip, F60, F45), z rozliczeniem jego zarobków.
  • Sporządzenia dla urzędu skarbowego (HMRC) rocznego sprawozdania pracodawcy (Employer Annual Return).
  • Poinformowania urzędu skarbowego (HMRC) o zakończeniu umowy o pracę z pracownikiem.

Capital Business Links Ltd. zapewnia całościową obsługę formalności związanych z zatrudnieniem pracowników. Szczegóły można ustalić pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.