Składki na ubezpieczenia społeczne

Warunkiem rejestracji działalności gospodarczej jest posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN: National Insurance Number), który pełni rolę konta rozliczeniowego samozatrudnionego w urzędzie skarbowym (HMRC). Samozatrudniony jest bowiem zobowiązany do płacenia zarówno podatku dochodowego (Income Tax) jak i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance Contribution). W tym ostatnim przypadku chodzi właściwie o dwa zobowiązania:

  • Składkę klasy 2 (Class 2 National Insurance Contribution), która w roku podatkowym 2014/15 wynosi £2.75 tygodniowo. Wielkość składki ustala się każdego roku jako stałe tygodniowe obciążenie. Obecnie skumulowaną składkę klasy 2 odprowadza się na konto urzędu skarbowego półrocznie. Składki nie muszą jednak płacić samozatrudnieni, których dochód w roku podatkowym 2014/15 nie przekroczy £5,885.
  • Składkę klasy 4 (Class 4 National Insurance Contribution), której wysokość zależy od rocznego dochodu samozatrudnionego i którą należy zarówno rozliczyć jak i odprowadzić wraz z podatkiem dochodowym (Income Tax). W roku podatkowym 2014/15 składka klasy 4 wynosi 9% od dochodów między £7,956 i £41,865, plus 2% od wszystkiego co powyżej. Samozatrudnieni, których dochód nie przekroczy £7,956 nie płacą tej składki.

Samozatrudniony (Self-employed) jest zobowiązany płacić składkę klasy 2 nawet, jeżeli jest równolegle pracobiorcą (Employee) i jego pracodawca również odprowadza za niego składkę na ubezpieczenie społeczne. W takim wypadku jednak, jeżeli składki z tytułu zatrudnienia przekroczą określony pułap, można odroczyć płatność składki klasy 2.

 

Składka z tytułu ubezpieczeń społecznych uprawnia samozatrudnionego do:

  • Podstawowej renty państwowej (State Pension)
  • Publicznej opieki zdrowotnej (NHS)
  • Zasiłków, w tym: macierzyńskiego (Maternity Allowance), w przypadku inwalidztwa (Incapacity Benefit) oraz po śmierci osoby bliskiej (Bereavement Benefit).

Capital Business Links Ltd. rozlicza składkę klasy 4 w ramach rocznej deklaracji podatku dochodowego (Tax Return), co jest dużym ułatwieniem dla samozatrudnionego. Zainteresowanych naszymi usługami prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.