Zakończenie działalności gospodarczej

Samozatrudniony (Self-employed) może w każdej chwili zakończyć samodzielną działalność gospodarczą. Jest to wyłącznie jego decyzja i nie musi nikomu wyjaśniać jej przyczyn.

 

Wymaga to jednak dopełnienia kilku formalności, w tym:

  1. Rozliczenia z urzędem skarbowym (HMRC) podatku dochodowego (Income Tax) i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych (National Insurance Contribution);
  2. Rozliczenia z urzędem skarbowym (HMRC) podatku VAT, jeżeli samozatrudniony był płatnikiem VAT;
  3. Rozliczenia pracowników (payroll) oraz dostarczenia im odpowiednich formularzy (P45, P60) potwierdzających ich zarobki i okres zatrudnienia, jeżeli samozatrudniony był pracodawcą;
  4. Rozliczenia zobowiązań i należności z dostawcami, odbiorcami i kredytodawcami.

Dopiero po uregulowaniu powyższych spraw, należy jak najszybciej pisemnie powiadomić urząd skarbowy (HMRC) o zakończeniu samodzielnej działalności gospodarczej. Dochody z samozatrudnienia w ostatnim roku działalności muszą być uwzględnione w rocznej deklaracji podatkowej osoby samozatrudnionej (Self Assessment).

 

Majątek przedsiębiorstwa samozatrudnionego jest jego prywatną własnością i może z nim zrobić, co zechce. Jeżeli jednak samozatrudniony sprzeda lub w inny sposób zadysponuje majątkiem pochodzącym z działalności gospodarczej, powinien uwzględnić fakt, że dochód z takiej operacji podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych (CGT). Przedmiotem podatek od zysków kapitałowych (CGT) jest różnica między kosztem nabycia danego składnika majątku i ceną jego sprzedaży.

 

Warto zaznaczyć, że samozatrudniony, który w roku podatkowym nie dokonał żadnej transakcji, ale formalnie nie wymeldował działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (HMRC), nadal musi składać deklarację podatku dochodowego (Self Assessment).

 

Zakończenie działalności gospodarczej bywa uciążliwe, dlatego w określonym wypadkach dobrze tego rodzaju procedury powierzyć specjalistom w rodzaju Capital Business Links Ltd. Dotyczy to przed końcowych rozliczeń z urzędem skarbowym (HMRC).

 

Więcej informacji na temat zakończenia działalności gospodarczej można uzyskać kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.