Podstawowe informacje na temat spółki cywilnej

Spółka cywilna (General Partnership) jest najprostszym i najszybszym sposobem założenia wspólnego przedsiębiorstwa przez dwie lub więcej osób samozatrudnionych (Self-employed). Zwykłą spółkę cywilną mogą również założyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd) lub spółki cywilne z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) między sobą lub z osobami samozatrudnionymi, ale są to raczej rzadkie przypadki.

 

W przeciwieństwie do spółki z o. o. (Ltd), spółka cywilna (General Partnership) nie jest osobą prawną. W praktyce oznacza to, że spółka cywilna nie może istnieć niezależnie od swoich udziałowców (partnerów), którzy wspólnie odpowiadają za jej zobowiązania, również własnym majątkiem.

 

Osoby fizyczne, które są partnerami w spółce cywilnej, muszą zarejestrować się jako samozatrudnieni (Self-employed). Należy to uczynić, przed utworzeniem spółki cywilnej z innymi osobami samozatrudnionymi, spółkami z o. o. (Ltd) lub spółkami cywilnymi z o. o. (LLP).

 

W przypadku bankructwa spółki cywilnej (General Partnership), wierzyciele, włącznie ze skarbem państwa, mogą ścigać któregokolwiek z jej partnerów za całość zadłużenia spółki cywilnej. Jeżeli którykolwiek z partnerów opuści spółkę cywilną, pozostali są odpowiedzialni za całość jej zobowiązań.

 

Ogólnie, należy spełnić jedynie kilka warunków, aby założyć i prowadzić zwykłą spółkę cywilną (General Partnership), a mianowicie:

  • Każda z osób fizycznych, zakładających spółkę cywilną, musi być zarejestrowana jako samozatrudniony (Self-employed).
  • Źródłem finansowania spółki cywilnej jest majątek jej partnerów lub pożyczki.
  • Pisemna umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership) nie jest konieczna, ale wskazana. Umowa spółki cywilnej określa zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów, ich prawa, zasady podziału zysku oraz warunki, na których spółkę cywilną można rozwiązać. Postanowienia umowy spółki cywilnej są prawnie wiążące dla partnerów.
  • Nowo utworzona spółka cywilna (General Partnership) może prowadzić działalność pod imieniem swoich partnerów lub wybrać własną nazwę handlową. Wybierając nazwę handlową dla spółki cywilnej, należy przestrzegać ściśle określonych reguł. Jeżeli nazwa handlowa spółki cywilnej nie zawiera nazwisk jej partnerów, powinny one znaleźć się na stronie internetowej i papierze firmowym przedsiębiorstwa, w tym na oficjalnych listach i fakturach. Jeżeli spółka cywilna posiada więcej niż 20 partnerów, nie ma potrzeby zamieszczania listy z ich nazwiskami w oficjalnych dokumentach spółki cywilnej.
  • Nowo utworzona spółka cywilna (General Partnership) musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs). Zgłoszenie spółki cywilnej (General Partnership) do rejestru firm (Companies House) nie jest konieczne.

Capital Business Links Ltd oferuje kompleksową obsługę spółek cywilnych i ich udziałowców (partnerów). Nasze usługi obejmują wszystkie aspekty formowania, rejestracji i prowadzenia spółki cywilnej (General Partnership). Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.