Rejestracja spółki cywilnej i inne formalności

Partnerzy powinni spełniać następujące wymogi, aby założyć i prowadzić spółkę cywilną (General Partnership):

 • Partnerzy, którzy są osobami fizycznymi, muszą być zarejestrowani w urzędzie skarbowym (HMRC) jako samozatrudnieni (Self-employed) przed utworzeniem spółki cywilnej.
 • Powstanie spółki cywilnej należy zgłosić w urzędzie skarbowym (HMRC). Po rejestracji, urząd skarbowy (HMRC) wysyła do spółki odpowiedni formularz deklaracji podatkowej (Partnership Tax Return), który w przewidzianym terminie, należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym (HMRC). Po zakończeniu każdego roku podatkowego, spółka cywilna wysyła do urzędu skarbowego (HMRC) deklarację podatkową, w której wykazuje swój zysk lub stratę.
 • Partnerzy spółki powinni wyznaczyć spośród siebie osobę odpowiedzialną za przygotowanie i wysłanie deklaracji podatkowej spółki cywilnej (Partnership Tax Return) do urzędu skarbowego (HMRC). Kopię deklaracji podatkowej spółki cywilnej powinni otrzymać również wszyscy jej partnerzy.
 • Wszyscy partnerzy odpowiadają wspólnie w przypadku kar za spóźnione lub nieprawidłowe dostarczenie deklaracji podatkowej spółki cywilnej.

W większości przypadków rejestracja spółki cywilnej w urzędzie skarbowym (HMRC) wystarcza, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Zdarza się jednak, że spółka cywilna musi uzyskać dodatkowe pozwolenia i licencje, aby móc oferować swoje towary i usługi, przykładowo:

 • Pozwolenia lokalnych władz gminnych (Council) na wykonywanie określonych usług, jak przykładowo prowadzenie restauracji, handel uliczny lub otwarcie przedszkola.
 • Pozwolenia budowlane (Planning Permission), jeżeli działalność spółki cywilnej wymaga przebudowy infrastruktury budowlanej.
 • Zmiany umowy najmu lokalu, jeżeli istniejąca umowa nie zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować spółkę cywilną (Partnership) można skontaktować się z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email. Gwarantujemy załatwienie sprawy. Oprócz rejestracji, oferujemy pełną obsługę rozliczeń podatkowych (Tax Return) i pracowniczych (Payroll) spółek cywilnych (Partnership), w tym:

 • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed rejestracją spółki cywilnej (Partnership).
 • Konsultacje w sprawach formalnych, księgowych, podatkowych (podatek dochodowy, VAT), finansowych, pracowniczych i organizacyjnych, związanych z rejestracją i bieżącą działalnością spółki cywilnej.
 • Konsultacje dotyczące planowania i polityki finansowej, podatkowej oraz inwestycyjnej.
 • Doradztwo w przypadku kontroli z urzędu skarbowego (HMRC).
 • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe w związku z zakończeniem działalności gospodarczej lub bankructwem.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej (Tax Return).
 • Prowadzenie rozliczeń z pracownikami (Payroll) w systemie PAYE, jak również innych formalności związanych z zatrudnieniem.
 • Rejestrację w systemie CIS dla budowlańców oraz obsługę wszelkich formalności i rozliczeń z tym związanych, zarówno w przypadku wykonawców (Contractor) jak i podwykonawców (Subcontractor).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług dla spółek cywilnych (Partnership), prosimy o kontakt z Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.