Umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership)

Umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership) jest umową między partnerami, którzy chcą prowadzić wspólne przedsiębiorstwo. Partnerzy są prawnie zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w umowie spółki cywilnej. Nie ma obowiązku sporządzenia umowy spółki, aby spółkę cywilną powołać do życia. Nie mniej jednak, umowa spółki cywilnej jest najlepszym sposobem, aby ustalić, jak spółka będzie funkcjonować i kto, za co będzie odpowiadał. Umowa spółki pozwala również uniknąć ewentualnych nieporozumień i zatargów między partnerami.

 

Umowę spółki cywilnej można sporządzić we własnym zakresie, lub zwrócić się do profesjonalnego doradcy jak Capital Business Links Ltd, aby uczynił to w imieniu partnerów. Jeżeli spółka cywilna (General Partnership) nie ma umowy, wszystkie sporne sprawy regulują przepisy ustawy o spółkach cywilnych z roku 1890. To nie zawsze jest korzystne, ponieważ ustawa o spółkach cywilnych z 1890 roku, z natury rzeczy, nie odnosi się do wielu problemów dzisiejszej praktyki biznesowej.

 

Zazwyczaj, umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership) zawiera następujące informacje i postanowienia:

  • Podstawowe szczegóły dotyczące spółki cywilnej jak jej nazwę handlową, dane partnerów, adres przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności.
  • Wielkość kapitału zainwestowanego przez poszczególnych partnerów.
  • Zasady podziału zysku między partnerami, jak również inne finansowe kwestie, w tym przykładowo wysokość pensji wypłacanych partnerom.
  • Zasady zarządzania i funkcjonowania spółki cywilnej, czyli jakie są obowiązki każdego partnera oraz kto i jakie decyzje podejmuje.
  • Sposób przeprowadzania zmian i modyfikacji w spółce cywilnej, w tym przykładowo jak można przyjąć nowego partnera lub, co się dzieje, kiedy jeden z partnerów opuszcza spółkę lub umiera.

Capital Business Links Ltd obsługuje spółki cywilne od wielu lat. W tym czasie, zdobyliśmy ogromne doświadczenie w redagowaniu i przygotowaniu umów między partnerami w spółkach cywilnych (Partnership Agreement, Deed of Partnership). Służymy wszelką pomocą w tej dziedzinie. Bliższe informacje można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.