Kalkulator opłat skarbowych

Oblicz pobieraną opłatę skarbową za nabycie nieruchomości lub udziałów (akcji). Nie podlegają dłużej opłacie skarbowej nieruchomości, które nie są gruntami, ani akcje lub udziały w cywilnej spółce partnerskiej.
Kwota zapłaty (£)
Rodzaj transakcji
Wyniki
Należna opłata skarbowa
Uwaga: Dla leasingu obowiązują inne stawki.