Kalkulator oszczędności

Kalkulator oblicza, jaki jest przyrost oszczędności w określonym okresie czasu.
Saldo wyjściowe (£)
Miesięczna wpłata (£)
Przeciętna stopa rentowności inwestycji (%)
Przeciętna roczna stopa inflacji (%)
Kalkulacja dla
Można zmienić stopę inflacji i stopę zwrotu, aby obydwie dopasować do indywidualnych poglądów na temat wysokości stóp w wybranym okresie.
Twoje oszczędności będą warte
Po uwzględnieniu inflacji, czyli w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, końcowa suma będzie warta
Kapitał w wysokości
Zainwestowany przy stopie zwrotu (%)
Przyniesie miesięczny dochód przed opodatkowaniem w wysokości
Lub dochód roczny w wysokości
Zmień stopę zwrotu, jeżeli to konieczne
Uwaga: powyższa kalkulacja nie uwzględnia stopy inflacji