Kalkulator zarobków pracownika (payslip)

Kalkulator zarobków (wypłaty) pracownika pozwala rozliczyć miesięczne dochody w wybranym roku podatkowym.
Podstawą rozliczenia jest jeden miesiąc. Wyliczenia powinny w przybliżeniu odpowiadać danym z tzw. paska wynagrodzenia (payslip).
Kalkulator oblicza zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, uwzględniając kwotę wolną od podatku w zależnośći od okresu rozliczeniowego.
Okres rozliczeniowy
Kwota wolna od podatku (£)
Kwota brutto (£)
Jest to kwota
Można zmienić stopę inflacji i stopę zwrotu, aby obydwie dopasować do indywidualnych poglądów na temat wysokości stóp w wybranym okresie.
Twój zarobek brutto wynosi
Podatek dochodowy odprowadzany z wynagrodzenia pracownika
Składka na ubezpieczenie społeczne (NI) odprowadzana z wynagrodzenia pracownika
Zarobek netto pracownika wynosi
Składka na ubezpieczenie społeczne (NI) odprowadzana przez pracodawcę
Całkowity koszt zatrudnienia dla pracodawcy (wynagrodzenie pracownika brutto + składka na NI)
W przypadku obliczania zarobku brutto na podstawie dochodów netto, należy w przybliżeniu określić zarobek brutto w pierwszym rzędzie i następnie korygować wysokość zarobków brutto dopóki nie osiągnie się odpowiedniej wysokości dochodów netto.

Kalkulator stworzono z myślą o standardowej kategorii ubezpieczeń społecznych (NI), to znaczy bez uwzględnienia dodatkowych świadczeń emerytalnych (SERPS). Obliczenia dotyczą osób między szesnastym rokiem życia i wiekiem emerytalnym (Kategoria A).