Kupno nieruchomości

Podatkowe aspekty zakupu, użytkowania i sprzedaży nieruchomości

Rozważając podatkowe aspekty zakupu, użytkowania i sprzedaży nieruchomości należy brać pod uwagę następujące fakty:

  1. Oprocentowanie pożyczki przeznaczonej na zakup nieruchomości, w tym pożyczki hipotecznej (mortgage), nie jest objęte żadną ulgą podatkową. Dotyczy to również własnego wkładu finansowego.
  2. Jeżeli zakup i sprzedaż nieruchomości jest formą działalności handlowej, wtedy oczywiście uzyskane dochody z obrotu nieruchomościami są przedmiotem zarówno podatku dochodowego (Income Tax) jak i od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).
  3. Dochód z „wynajmu umeblowanego pokoju” jest zwolniony z podatku, jeżeli roczny czynsz nie przekracza £4.250. W przypadku dzielenia dochodu suma ta wynosi £2.125. Jeżeli pokój jest wynajmowany lokatorom, którzy żyją jako część rodziny, nie traci się zwolnienia z podatków od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).
  4. Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana do działalności gospodarczej, przykładowo jako hotel lub pensjonat, wtedy dochody z niej są tak samo opodatkowane jak inne dochody handlowe.

Capital Business Links Ltd służy wszechstronną pomocą i radą we wszystkich podatkowych kwestiach związanych z nabyciem, użytkowaniem i sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami pod numerem 0208 567 9944 lub adresem email.