Planowanie spadkowe

Lista najważniejszych spraw przy planowaniu spadkowym

Przystępując do planowania spadkowego, czyli wypracowania sposobu najkorzystniejszego przekazania majątku wybranym beneficjentom, przykładowo dzieciom lub wnukom, należy pomyśleć o następujących sprawach:

  1. Jakie aktywa tworzą przekazywany majątek i jaka jest ich wartość?
  2. Czy po przekazaniu majątku ja i moja rodzina nadal będzie odpowiednio zabezpieczona finansowo? Nie ma, bowiem sensu oddawać majątek dzieciom tylko po to, aby później prosić o jego zwrot w formie zapomogi na życie.
  3. Czy mój współmałżonek jest odpowiednio zabezpieczony finansowo na wypadek mojej śmierci?
  4. Jaki stopień kontroli chcesz zachować nad przekazanym majątkiem? Innymi słowy, kiedy i w jaki sposób beneficjenci mogliby rozporządzać przekazanym majątkiem?
  5. Dodatkowo, musisz dowiedzieć się, jakie są finansowe plany innych członków rodziny, również w odniesieniu do darowizn i spadków, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla podatku spadkowego (IHT), który przyjdzie płacić spadkobiercom.

Żyjemy w czasach, kiedy planowanie spadkowe jest możliwe. Wszystko zależy jednak od osoby zainteresowanej. To ona podejmuje decyzje i wyznacza schemat działań. Warto przy tym skorzystać z pomocy fachowców, jakimi z pewnością są współpracownicy Capital Business Links Ltd.

 
Skuteczne planowanie spadkowe powinno być wspólnym działaniem spadkodawcy i jego doradców finansowych, bo jest to materia raczej skomplikowana, gdzie często chodzi o duże pieniądze, które można zaoszczędzić, albo niepotrzebnie stracić.