Sprzedaż firmy

Przygotowania do sprzedaży

Do sprzedaży firmy należy przygotować się bardzo skrupulatnie, co wymaga czasu i stworzenia najkorzystniejszej dla siebie strategii wycofania się z działalności gospodarczej. 

 

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa lub innej formie wyjścia z biznesu, należałoby rozważyć następujące opcje:

  • Przekazanie firmy dzieciom lub innym członkom rodziny, albo w rodzinny zarząd powierniczy (Family Trust)
  • Sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie partnerowi lub współwłaścicielowi
  • Sprzedaż firmy pracownikom
  • Sprzedaż firmy osobom trzecim
  • Upłynnienie udziałów w firmie na rynku papierów wartościowych lub sprzedaż spółce notowanej na giełdzie papierów wartościowych
  • Likwidacja

Ważnym jest również, aby przed wycofaniem się z biznesu, zminimalizować zobowiązania podatkowe oraz wobec dostawców i kredytodawców. Należy się również zastanowić nad swoimi osobistymi planami na przyszłość. Przede wszystkim, czy sprzedaż firmy jest jednoznaczna z przejściem na emeryturę, czy przejściem do innego biznesu.