Separacja i rozwód

Majątek małżeństwa

W Anglii i Walii mniej więcej jedno na sto małżeństw rozpada się w wyniku rozwodu. Orzeczenie o rozwodzie wydaje sąd, który również decyduje o podziale majątku pary małżeńskiej lub partnerskiej. W tej kwestii, sąd ma szerokie możliwości, przy czym w swoich postanowieniach zazwyczaj kieruje się dobrem dzieci i koniecznością materialnego zabezpieczenia małżonka słabszego ekonomicznie.

 

Rozstrzygając o podziale wspólnych dóbr rozwiedzionego małżeństwa, sąd może:

  1. Przenieść część majątku z jednego małżonka lub partnera na drugiego, na dziecko obojga małżonków lub nawet na osobę trzecią, jeżeli służy to dobru dziecka.
  2. Zarządzić sprzedaż wspólnego majątku – przykładowo domu, aby z uzyskanych środków finansowych dokonywać wypłat określonej kwoty na rzecz jednego z małżonków lub partnerów.
  3. Dodatkowo obciążyć jednego z małżonków lub partnerów obowiązkiem okresowych płatności (alimentów) na rzecz drugiego.

Dodatkowo obciążyć jednego z małżonków lub partnerów obowiązkiem okresowych płatności (alimentów) na rzecz drugiego.

Status podatkowy

Separacja i rozwód mają znaczący wpływ na status podatkowy byłych współmałżonków lub partnerów cywilnych. Najważniejsze zagadnienia podatkowe, które osoby rozwodzące się powinny rozważyć, to:

  • Utrata małżeńskiej ulgi podatkowej (Married Couple’s Allowance). Małżeńska ulga podatkowa przysługuje małżeństwom, w których jeden ze współmałżonków urodził się przed 6 kwietnia 1935.
  • Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit) otrzymuje były współmałżonek lub partner cywilny, z którym dziecko (dzieci) mieszka (mieszkają). Jeżeli dzieci rozdzielono między współmałżonków lub partnerów cywilnych, każdy z nich może otrzymać zasiłek na dziecko (Child Tax Credit). Zasiłek na dziecko jest bezzwrotnym wsparciem finansowym (płatnością) rządu dla osób, pod których opieką znajduje się, co najmniej jedno dziecko.
  • Ulga podatkowe z tytułu opłat alimentacyjnych (Maintenance Payment Relief), którą można uzyskać, jeżeli jeden ze byłych współmałżonków urodził się przed 6 kwietnia 1935. Ulega podatkowa z tytułu alimentów obniża ogólna kwotę podatku dochodowego, którą dane osoba powinna odprowadzić do urzędu skarbowego (HMRC). Maksymalna wysokość redukcji podatku z tego tytułu wynosi £267.
  • Transfer aktywów (środków finansowych) między współmałżonkami lub partnerami cywilnymi w okresie wspólnego życia, włącznie z rokiem, kiedy doszło do separacji, jest zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych (Capital Gains Tax).

Jak widać z powyższych zestawień, rozwód wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami majątkowymi i finansowymi dla tych, których bezpośrednio dotyczy. W żadnym wypadku, nie należy lekceważyć materialnej strony separacji i rozwodu.

 

Aby uniknąć przykrych i przede wszystkim kosztownych “niespodzianek” warto skontaktować się z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego.