Jesienne orędzie kanclerza Wielkiej Brytanii (Autumn Statement 2014)
08-12-2014

Ważne dla każdej kieszeni

W jesiennym orędziu (Autumn Statement) wygłoszonym w parlamencie 3 grudnia 2014 roku, kanclerz George Osborne przedstawił stan finansów państwa oraz ogłosił szereg zmian, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na stan portfela każdego z nas.

 

Nowe regulacje prawne dotyczą następujących spraw:

 

1. Zmiana zasad obliczania opłaty skarbowej za zakup nieruchomość (Stamp Duty). 

 

Dotychczas obowiązujący system progowy zastąpiono systemem liniowym. Nowe stawki obowiązują od 4 grudnia 2014 i obejmą 98% wszystkich transakcji na rynku nieruchomości.

 

Na czym polegają nowe regulacje? Według starego systemu jednorazową opłatę skarbową za nabycie domu lub mieszkania obliczano od całkowitej ceny nieruchomości na podstawie stawek procentowych dla poszczególnych przedziałów cenowych. Tym samym, opłata skarbowa zwiększała się skokowo – przykładowo za nieruchomość o wartości £250,000 wynosiła £2,500 (1% ceny), a za dom sprzedany za cenę £250,001 już £7,500 (3% ceny). Nowe rozwiązanie dzieli wartość nieruchomości na części (segmenty), dla których obowiązują różne stawki procentowe opłaty skarbowej, co likwiduje gwałtowne skoki wysokości opłaty skarbowej i jednocześnie obniża jej wysokość szczególnie dla tańszych domów i mieszkań. Nowy system opłat funkcjonuje na podobnych zasadach jak podatek dochodowy (Income Tax).

 

Poniższa tabele przedstawia porównanie stawek starego i nowego systemu:

 

Stary system obliczania opłaty skarbowej
„Stamp Duty”
Nowy (obowiązujący od 4.12.2014) system obliczania opłaty skarbowej „Stamp Duty”
Całość ceny nieruchomości
w £
Opłata skarbowa
w %
Część ceny nieruchomości
w £
Opłata skarbowa od
danego segmentu
ceny w %
do 125,000 0% do 125,000 0%
od 125,001 do 250,000 1% od 125,001 do 250,000 2%
od 250,001 do 500,000 3% od 250,001 do 925,000 5%
od 500,001 do 1 mln 4%
powyżej 1 mln do 2 mln 5% od 925,00 do 1,5 mln 10%
powyżej 2 mln 7% powyżej 1,5 mln 12%

 

W odniesieniu do konkretnych cen domów i mieszkań porównanie wysokości opłaty skarbowej „Stamp duty” według starych i nowych stawek wygląda następująco:

 

Wysokość opłaty skarbowej „Stamp duty”
według starej i nowej stawki
Przykładowa cena nieruchomości Stary system Nowy system
£ 200,000 £ 2,000 £ 1,500
£ 275,000 £ 8,250 £ 3,750
£ 510,000 £ 20,400 £ 15,500
£ 600,000 £ 24,000 £ 20,000
£ 937,500 £ 37,500 £ 37,500
£ 1 mln £ 40,000 £ 43,700
£ 1,5 mln £ 75,000 £ 93,750
£ 2,1 mln £ 147,000 £ 165,750
£ 4 mln £ 280,000 £ 393,750

 

Jak z powyższego zestawienia wynika, nowa regulacja zmniejsza opłatę skarbową (Stamp Duty) dla nieruchomości, których cena nabycia nie przekracza £937,500. Za obiekty droższe nabywcy zapłacą znacząco wyższą opłatę skarbową.

 

2. Zwiększenie kwoty zwolnionej z podatku dochodowego (Personal Allowance) do £10,600. Tyle będzie można zarobić bez podatku w roku podatkowym 2015/16. Obecnie kwota zwolniona z podatku dochodowego wynosi £10,000. Podwyżka zwolnienia podatkowego oznacza, że dochód osób zarabiających między £10,600 i £42,385 rocznie, wzrośnie o £825.

 

3. Wzrost najwyższego progu podatku dochodowego (Income Tax) z £41,865 do £42,385. Tym samym dochody osobiste dopiero powyżej tej sumy będą obciążone 45-procentowym podatkiem dochodowym.

 

 

4. Zniesienie opłat lotniczych (air passanger duty) za pasażerów w wieku poniżej 12 lat. Pozwoli to zaoszczędzić 4-osobowej rodzinie przeciętnie £26 na locie w Europie i £142 do Stanów Zjednoczonych. Od 2016 roku opłaty lotnicze będą zniesione również dla pasażerów poniżej 16 roku życia.

 

5. Zwiększenie rocznego limitu oszczędności ISA (Individual Savings Account) do £15,240. Na koncie bankowym ISA jest to maksymalna kwota oszczędności, z której uzyskane odsetki nie podlegają opodatkowaniu.

 

6. Prawo do dziedziczenia konta oszczędnościowego ISA po śmierci współmałżonka. Dotychczas było to niemożliwe. Od 3 grudnia 2014 współmałżonek lub partner cywilny dziedziczy konto oszczędnościowe ISA i związane z tym zwolnienie podatkowe.

 

7. Zwolnienie z podatku renty ze zgromadzonego kapitału (annuity) dziedziczonej po zmarłym współmałżonku, jeżeli umarł przed 75 rokiem życia. 

 

8. Zwolnienie pracodawców z obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (NIC) za zatrudnionych uczniów w wieku poniżej 25 lat. 

 

9. Regulacje podatku biznesowego (Business rate). Z £1,000 do £1,500 wzrasta maksymalny upust podatku biznesowego, który mogą otrzymać sklepy, puby, kawiarnie, restauracje i lokale usługowe, funkcjonujące w centrach miast i dzielnic. Większy rabat będzie obowiązywał od kwietnia 2015 do marca 2016. Jednocześnie rząd ograniczył podwyżki podatku biznesowego do 2% rocznie.

 

10. Rządowych gwarancji dla pożyczek studenckich do £10,000, które będą również przyznawane na studia policencjackie (Postgraduate).

 

Oprócz powyższych zmian, które dotyczą przede wszystkim osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, konserwatywny rząd zapowiedział:

 

  • Przekazanie dodatkowych £2 mld na służbę zdrowia (NHS). Dotacja jest przeznaczona dla jednostek bezpośrednio odpowiedzialnych za zdrowie pacjentów.
  • Wprowadzenie opłaty w wysokości 25% od zysku, który międzynarodowe korporacje transferują zagranicę. Nowy podatek nazwano „Google Tax” od internetowego giganta, który słynie z wyprowadzania zysków do „rajów podatkowych”.