Wzrasta płaca minimalna w Wielkiej Brytanii
18-09-2014

Z pierwszym dniem października o 19 pensów wzrośnie godzinowa stawka minimalna w Wielkiej Brytanii. Od tego okresu płaca minimalna wynosić będzie 6.50 funta.

 

Prawo do płacy minimalnej przysługuje pracownikom w wieku 16 lat i więcej, którzy są zatrudnieni na terenie Wielkiej Brytanii. Pracownicy mają również prawo do minimalnego wynagrodzenia, jeśli:

 • pracują w niepełnym wymiarze godzin
 • pracują dorywczo (np. zatrudnieni na jeden dzień)
 • osoby zatrudnione przez agencję pracy
 • pracują na umowę zlecenie lub otrzymują wynagrodzenie za wykonane dzieło
 • są praktykantami
 • są stażystami lub są zatrudnieni na okres próbny
 • są pracownikami niepełnosprawni
 • są zatrudnieni w rolnictwie
 • są pracownikami z zagranicy
 • są pracownikami w służbie morskiej

Do minimalnego wynagrodzenia nie są uprawnione następujące osoby np.:

 • osoby samozatrudnione prowadzące własną działalność gospodarczą
 • dyrektorzy spółek
 • wolontariusze lub pracownicy wolontariatu
 • pracownicy, którzy nie ukończyli 16 rok życia
 • przebywające w ramach programów Leonardo da Vinci, Youth in Action, Erasmus, Comenius
 • odbywające staż z urzędu
 • służące w wojsku
 • więźniowie
 • ludzie żyjący i pracujący w społeczności religijnej
Wysokość płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii
Rok powyżej 21 lat od 18 do 20 lat od 16 do 17 lat praktykanci*
2014 (od 1 października) £6.50 £5.13 £3.79 £2.73
2013  £6.31 £5.03 £3.72 £2.68

 

*Ta stawka dotyczy uczniów/praktykantów poniżej 19 lat lub osób w pierwszym roku nauki zawodu. Jeśli uczeń ma 19 lat lub więcej i ukończył pierwszy roku nauki, powinien otrzymywać stawkę, odpowiednią do swojego wieku.

 

Jak widać z powyższej tabeli aktualnie płaca minimalna wynosi 6.31 funta, a od października dla osób powyżej 21 roku życia, wzrośnie o 19 pensów (3%) i będzie wynosić 6.50 funta. Dla pozostałych grup wiekowych stawka wzrośnie o 2%.

Czym jest płaca minimalna?

Krajowa płaca minimalna to minimalna płaca za godzinę, która dotyczy niemal wszystkich zatrudnionych. Bez znaczenia, czy pracodawca jest dużą firmą czy małą, musi wypłacać płacę minimalną. Minimalna płaca zależy od wieku pracownika i tego czy jest uczniem/praktykantem. Przepisy krajowej płacy minimalnej są złożone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przepisów, proszę odwiedzić stronę internetową: www.gov.uk/national-minimum-wage

 

Uwaga: Pracodawcy, którzy nie spełnią wymogu minimalnego wynagrodzenia podlegają automatycznym karom finansowym. Nawet jeśli Państwo przez pomyłkę za mało zapłacą pracownikom, będą musieli zapłacić karę. Zakres kary wynosi pomiędzy £ 100 a £ 5000, jednak w najpoważniejszych przypadkach, można również otrzymać nieograniczoną grzywnę.

 

Jeśli zatrudniają Państwo pracowników wynagradzanych według najniższej stawki krajowej prosimy o kontakt z naszym Departamentem Payroll w celu dokonania aktualizacji danych:

 • Departament Payroll
  Patrycja Kozłowska
  Telefon: 0208 567 99 44