Zaproszenie na warsztaty “Budowa strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych”
21-03-2017

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w Warszawie oraz Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w dwudniowych warsztatach „Budowa strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych” dla małopolskich przedsiębiorców, które odbędą się w dniach 28 – 29 marca 2017 r.

 

Działania realizowane są w ramach projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obejmują cykl bezpłatnych warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu działalności na rynkach międzynarodowych, w tym w zależności od potrzeb firm: jak rozpocząć i rozwijać działalność gospodarczą za granicą, jak stworzyć strategię marki oraz wytworzyć przewagi konkurencyjne na rynkach zagranicznych, analiza uwarunkowań prawnych (m.in. zasady zawierania kontraktów międzynarodowych) i finansowych działalności gospodarczej w wybranych krajach, dobre praktyki pozyskiwania i weryfikacji partnerów zagranicznych, tworzenie strategii eksportowych, źródła i strategie finansowania eksportu i in.

W projekcie przewidziano cykl pięciu 2-dniowych warsztatów dla przedstawicieli małopolskich firm z sektora MSP planujących wejście na rynki zagraniczne.

 

W ramach bieżącego tematu warsztatów zrealizowane zostaną następujące kwestie:

 1. Wejście na rynki zagraniczne – co sprzyja ekspansji marki poza lokalny rynek.
 2. Zrozumieć klienta – analiza i opis grupy docelowej.
 3. Marka – analiza, pozycjonowanie, strategia.
 4. Z kim konkurujemy – analiza kategorii i konkurencji. Przewaga konkurencyjna.
 5. Marka – konkurencja – klient.

Pozostałe tematy warsztatów dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie:

 • Komunikacja międzykulturowa w działalności eksportowej,
 • Aspekty prawne i finansowe ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu,
 • Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu w Małopolsce (Business in Małopolska, MARR, Urz. Marszałkowski),
 • Warsztat z praktykami z branży – przedstawicielami przedsiębiorstw które weszły na rynki zagraniczne i aktywnie na nich funkcjonują.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (działania objęte pomocą de minimis).

Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: eksport@pracodawcy.org.pl. Formularz można pobrać tu:1_Załącznik nr 1 – Formularz_zgloszeniowy_2017.

Biuro projektu:
 • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
  ul. Kościuszki 43
  30-114 Kraków
  Telefon: (12) 294 06 03, 421 59 99
Miejsce i data:

Data: 28 – 29 marca 2017 r.

Prowadzący: Łukasz Skotnicki i Justyna Zajączkowska

 • Sala konferencyjna Hotel Lorenzo
  Strumienna 10
  Kraków

Ramowy program:

Dzień: 28.03.2017

 • 9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników
 • 9:45 – 11:15 „Wprowadzenie / Wejście na rynki zagraniczne – co sprzyja ekspansji marki poza lokalny rynek”
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 „Zrozumieć klienta – analiza i opis grupy docelowej”
 • 13:00 – 13.45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 – 15:15 „Zrozumieć klienta – analiza i opis grupy docelowej” (case study, ćwiczenia)
 • 15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
 • 15.30 – 17:00 “Marka – analiza, pozycjonowanie, strategia”

Dzień: 29.03.2017

 • 9:00 – 9:45 Kawa, poczęstunek
 • 9:45 – 11:15 “Marka – analiza, pozycjonowanie, strategia” (case study, ćwiczenia)
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 “Z kim konkurujemy – analiza kategorii i konkurencji. Przewaga konkurencyjna”
 • 13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 – 15:15 “Z kim konkurujemy – analiza kategorii i konkurencji. Przewaga konkurencyjna” (case study, ćwiczenia)
 • 15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
 • 15.30 – 17:00 „Marka – konkurencja – klient” (case study, ćwiczenia)