Złóż zeznanie podatkowe za rok 2015/2016
11-01-2017

Złóż zeznanie Self Assessment za rok 2015/2016 i uniknij kar.

31 stycznia 2017 roku upływa ostateczny termin na złożenie sprawozdania podatkowego (Tax Return) za rok rozliczeniowy kończący się 5 kwietnia 2016 oraz na zapłacenie ewentualnego podatku dochodowego. Wymóg ten obejmuje wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (Self employment) oraz uzyskujące dochody ze źródeł innych niż praca na etacie.

Przystępując do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2015-16 należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  1. Nawet, jeżeli samozatrudniony (Self-employed) w danym roku podatkowym nie uzyskał żadnych dochodów (nie prowadził działalności gospodarczej), nadal jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej (Tax Return) – tak zwanej „deklaracji zerowej”.
  2. W przypadku spółek cywilnych (Partnership), deklaracje podatkowe składają zarówno poszczególni udziałowcy spółki (Partner), jak i spółka jako całość. Natomiast sama spółka cywilna (Partnership) nie płaci podatku dochodowego (Income Tax), ponieważ jej zysk w całości jest dzielony między udziałowców, którzy rozliczają zyski ze spółki cywilnej w ramach swoje podatku dochodowego.
  3. Nie należy odkładać rozliczenia podatkowego na ostatnią chwilę, choćby ze względu na ryzyko nałożenia przez urząd kar w przypadku złożenia rozliczenia po terminie wyznaczonym przez HMRC. Obliczając wysokość podatku z odpowiednim wyprzedzeniem unikniemy przede wszystkim „przykrych niespodzianek” co do jego wysokości. Jeżeli znamy sumę podatku z pewnym wyprzedzeniem, zawsze mamy czas, aby uzupełnić dokumentację lub przynajmniej odpowiednio przygotować się na większą płatność.

Zeznania można było składać w formie papierowej, jednak termin złożenia formularza w takiej formie upłynął 31 października 2016 roku. Aktualnie pozostała jedynie możliwość deklaracji elektronicznej, jednak tutaj także pozostało mało czasu, gdyż mija on 31 stycznia.

KARY ZA PRZEKROCZENIE TERMINU ZEZNANIA PODATKOWEGO:

Dlaczego ten termin jest ważny? Jeśli nie złożymy zeznania podatkowego w terminie, nawet za jeden dzień zwłoki zapłacimy karę w wysokości £100. Im dłużej będziemy zwlekać z wysłaniem zeznania tym większą karę zapłacimy.

Przewidywane kary można obliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie HMRC: https://www.gov.uk/estimate-self-assessment-penalties

Capital Business Links Ltd oferuje pomoc w szybkiej obsłudze wszystkich spraw związanych z zeznaniem podatkowym. Samozatrudnieni w UK, pracownicy i pracodawcy mogą skontaktować się z nami pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub przez formularz kontaktowy.

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się
Dowiedz się więcej: